Wees denksportief SpeelZ Leuk en goed voor je brein
Schaken

Dammen

Go
Waarom dammen? Pagina 1 van 4

Inleiding

?Ik kan al dammen!? zullen we van veel van onze leerlingen te horen krijgen. Ziedaar het vermoedelijk krachtigste argument om hen te laten dammen. Van de klassieke denkspelen is het zeker in de Nederlandse situatie, gevoed door oud-Hollandse traditie, ongetwijfeld het meest laagdrempelig. Het is voldoende om enkele ? niet eens alle ? fundamentele regels van schuiven en slaan te kennen. Vanaf een jaar of drie kunnen kinderen het leren. Ooit heeft de pedagoog Langeveld beschreven hoe het leerproces vanaf ?niet kunnen en niet weten van ķets dat aan het subject vagelijk bekend is als een soort spel?, toch heel wat leerstapjes bevat. In eerste instantie wordt dammen door kinderen vooral ervaren als doe-spel. De motorische handelingen schuiven en slaan zijn leuk-om-te-doen.


Van doespel naar denkspel

Geleidelijk zal het doe-spel van de beginner zich kunnen ontwikkelen naar de ervaring van het dammen als een spel op het verloop waarvan je door na te denken invloed kunt uitoefenen: een denkspel. En het is nog maar de vraag in hoeverre we dat proces door instructies moeten sturen. Spelenderwijs zullen kinderen vanzelf al allerlei ontdekkingen doen. Zoals het meisje dat tijdens het spel opmerkte: ?Ik heb een scheepje gemaakt?. Zo zullen (voor het resultaat) relevante en niet relevante ontdekkingen elkaar afwisselen. Het is echter onwaarschijnlijk dat werkelijk inzicht in de strategische essentie van het spel door louter ervaring (spelenderwijs) tot stand komt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dammen door veel mensen gezien wordt als een met ganzeborden vergelijkbaar spel, waarvan de uitslag in hoge mate van het toeval afhankelijk is. Men kent het wel, maar heeft er al spelend nooit enige diepgang in ontdekt.
Naar 'Inleiding deel2'

Inhoudsopgave

SpeelZ!

Pagina aanpassen
Pagina toevoegen

Illustraties en documenten


copyright © SpeelZ, 2006 - colofon - contact - KNSB - KNDB - NGoB

KNSB KNDB NGoB