Wees denksportief SpeelZ Leuk en goed voor je brein
Schaken

Dammen

Go
Waarom dammen? Pagina 2 van 4

Inleiding - deel2

Ruimte voor het denkproces

Als we het dammen als denkspel willen bevorderen, zal het natuurlijke leerproces ondersteund moeten worden door enige gerichte instructie. Omdat het kind al kan dammen, hoeven we nauwelijks tijd te besteden aan het leren van spelregels. Dat is in onderwijskundig opzicht mooi, want we kunnen ons meteen bezighouden met het nadenken zelf in de zin van: gericht zoeken naar goede oplossingen (zetten). Dus precies dat element waarvan we hopen dat het enige ?transfer? van effecten naar het gewone leren oplevert.Een heldere logische structuur

Een dergelijke transfer zal eerder optreden als onze instructie vooral denkregels of heuristieken bevat en dus vooral niet te veel specialistische theoretische kennis. Het is de kunst de meest algemene en basale denkregels te selecteren en te verpakken in een ?oriŽnteringsbasis?, wat zoveel zeggen wil als het geheel van kennis en voorwaarden die de leerling in staat stelt zijn handelen adequaat te sturen. Het blijkt dat het probleemgebied dammen op deze wijze uitstekend beheersbaar is. Het is mogelijk om beginners een verrassend heldere logische structuur aan te bieden. Dit verklaren we ondermeer uit het gegeven dat de spelregels eenvoudig zijn. De elementaire plannen en strategische principes hebben alle een heuristisch karakter en vloeien rechtstreeks voort uit de simpele regels van schuiven en slaan. Gecombineerd met algemene denkregels als ?goed opletten? en ?wat zijn de mogelijkheden?, wordt de leerlingen zo inzicht verschaft in de essentie van het spel.

Terug naar 'Inleiding'


Inhoudsopgave

SpeelZ!

Pagina aanpassen
Pagina toevoegen

Illustraties en documenten


copyright © SpeelZ, 2006 - colofon - contact - KNSB - KNDB - NGoB

KNSB KNDB NGoB