Wees denksportief SpeelZ Leuk en goed voor je brein
Schaken

Dammen

Go
Waarom dammen? Pagina 3 van 4

Dammen als cultuurgoed

De pedagogische waarde van het dammen staat buiten kijf. Toch neemt de belangstelling voor het spel vanaf de jaren 70 gestaag af. Hoe kan dat nou ? De eenvoud die hiervoor als sterke kant beschreven is, blijkt ook een keerzijde te hebben: mensen zien er niet vanzelf iets in. Het is de frustratie van menig dammer die met lede ogen aanziet dat het spel niet echt serieus wordt genomen naast het meer tot de verbeelding sprekende bridge en schaak. Omdat ook het begenadigde deel van de natie romantiek met diepgang verwart, hebben de dammers al verschillende fraaie polemieken (Max Pam! Jan Hein Donner!) te verduren gehad. Verder moet erkend worden dat de organisatiegraad van het dammen beperkt is. Zo is er binnen bovendien sterk vergrijzende damclubs een structureel tekort aan gekwalificeerd kader. Het dammen moet kortom als bedreigd cultuurgoed worden gezien. Wie het spel wil promoten moet er dus wel enige moeite voor doen. Nog enkele argumenten op een rijtje:

  • Nederland telde diverse wereldkampioenen: Herman Hoogland, Ben Springer, Piet Roozenburg, Ton Sijbrands, Harm Wiersma, Jannes van der Wal. Genoeg rolmodellen om een complete leergang aan op te hangen. En nog steeds behoort ons land tot de weliswaar smalle maar niettemin absolute wereldtop.
  • Dammen is een volkssport bij uitstek, qua bekendheid en type beoefenaars het equivalent van voetbal. Abe Lenstra was ook een groot damtalent. En Ton Sijbrands begon zijn sportcarriŽre bij de jeugd van Ajax. In terminologie en strategie zijn er diverse overeenkomsten. Aanvallen, combineren, vastzetten, kaatsen, vleugelcontrole, etcetera. Laten we onze voetballers dammen leren. Een dambord in de kantine. Misschien wordt het dan ooit nog eens wat met deze twee sporten.  • Het damspel heeft in wetenschappelijk opzicht een bijzondere potentie. A.D. de Groot zelve heeft ons ooit toevertrouwd dat hij zijn onderzoek naar ?Het denken van den Schaker? in methodologisch opzicht vermoedelijk beter met dammers had kunnen doen. Om andere redenen (met name zijn eigen verbondenheid met het schaken) was dat geen reŽle optie, bovendien had zijn werk dan nooit die monumentale impact gehad. Los daarvan leent het damspel zich door de laagdrempeligheid en ruime beschikbaarheid van grootmeesters met name voor onderzoek op de dimensie novice-expert. Waarbij er mogelijk niet onbelangrijke verschillen zijn in het type denkprikkels en dus leereffecten welke de diverse spelen bij hun beoefenaren oproepen.
  • Door kinderen in hun spel te observeren kunnen we veel over hun persoonlijkheid te weten komen, ook als we als begeleider het spel nauwelijks beheersen. Dammen wordt mede daarom beschouwd als een spel met nuttige therapeutische waarde, ook voor kinderen en volwassenen met een afwijkende mentale ontwikkeling.
  • Los van de eenvoudige spelregels is er nog een didactisch voordeel dat het dammen overigens gemeen heeft met het go-spel: het is niet aan bordgrootte gebonden. Het Belgische damspel (vier velden met op de donkere vakjes 1 witte en 1 zwarte schijf) is iets te simpel. Maar op het 36 velden bord (6 tegen 6) kun je al een echte partij met alles erop en eraan spelen. Mooi overzichtelijk en het is snel afgelopen. Ook bij 20 tegen 20 kan het overigens snel gaan, zoals menigeen uit eigen ervaring weet.
  • De beste reclame maakt het spel zelf. Waarbij vooral het enorme combinatieve karakter aanstekelijk kan werken. Door de verplichting tot slaan kan een schitterende geforceerde diepgang tot stand komen. Niet voor niets is de problematiek een erkende discipline binnen het dammen. Het brengt de echte liefhebbers regelmatig tot de ? inderdaad subjectieve ? verzuchting: ?Wat is dammen toch mooi?.


Inhoudsopgave

SpeelZ!

Pagina aanpassen
Pagina toevoegen

Illustraties en documenten


copyright © SpeelZ, 2006 - colofon - contact - KNSB - KNDB - NGoB

KNSB KNDB NGoB