Wees denksportief SpeelZ Leuk en goed voor je brein
Schaken

Dammen

Go
Dammen op school Pagina 1 van 1

Inleiding

Bij elke verhandeling over de bijzondere waarde van afzonderlijke spelen past de vaststelling dat smaken verschillen. Uiteindelijk kiest elke 'speler' zijn eigen variant(en) uit het aangeboden repertoire. Het verwijst naar de taak van opvoeders om kinderen kennis te laten maken met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding, zoals daar zijn: de klassieke denkspelen. Ook die taak wordt echter begrensd door verschillen in smaak. Het is volkomen legitiem om subjectieve keuzes te maken in datgene wat we willen aanbieden. In onderwijskundig opzicht is het in zekere zin zelfs gewenst, omdat het raakvlakken heeft met meerdere kwaliteiten van de begeleider. Zo is enige eigen vaardigheid altijd handig voor wie kinderen iets wil leren. Vaak gaat die vaardigheid gepaard met (theoretische) kennis en inzicht omtrent het spel, al bevat dit meteen ook enkele valkuilen van importantie. De eerste is dat vermoedelijk maar weinig bridgers, dammers, schakers en go-spelers de essentie van hun eigen spel bevatten. Dat is geen schande, het is veeleer de voornaamste uitdaging, waarmee zelfs grootmeesters moeite hebben. Bedenkelijker is dat modale denksporters vaak wel menen te weten hoe moet. Om hun spelopvatting vervolgens dwingend voor te schrijven aan hun leerlingen (hetgeen vooral dreigt als men bijvoorbeeld binnen een school als de specialist geldt). Van belang is dus de begeleider te wijzen op de beperktheid van het eigen inzicht en erop aan te dringen spelkennis gedoseerd en met mate te gebruiken. Bijvoorbeeld door de beschikbare websites te benutten: De Schaakacademie, DamZ en 321Go.Inzicht in de essentie van het spel, ook wel de 'logische structuur' genoemd, kent nog een tweede valkuil, die elke opvoeder en onderwijzer zal herkennen: zonder aanvullend inzicht in het spel van beginners komen we nergens. Pas als we deze 'psychologische structuur' van het spel van beginners doorgronden, kunnen we hen in didactisch opzicht effectief begeleiden. Natuurlijk kan een methode de onderwijzer of ouder daarbij helpen, maar vooral bij de spelbegeleiding is enige kundigheid en anticiperend vermogen toch wel handig. Zo zijn er verschillende argumenten aan te voeren voor het maken van subjectieve keuzes bij het aanbieden van denkspelen, zeker als dat iets verder gaat dan het leren van spelregels en basisprincipes. Het voornaamste argument voor subjectiviteit is echter zo oud als de spelen zelf: enthousiasme en motivatie!

Elke zichzelf respecterende sport besteedt tegenwoordig aandacht aan het mentale aspect. Het gebeurt om zo te zeggen tussen de oren. Een beter pleidooi voor het beoefenen van een echte denksport is nauwelijks te geven. Eigenlijk hoeven we onderwijzers en ouders er helemaal niet van te overtuigen dat het regelmatig beoefenen van een denkspel goed voor hun kinderen is.

Belangrijk is tevens de culturele waarde van de klassieke denkspelen go, schaken, dammen en bridge, in een tijdperk waarin vluchtige computerspelletjes schering en inslag zijn. De computertechniek kan prima helpen de klassieke spelen aan te leren en ook wereldwijd te beoefenen, deze website geeft diverse aanknopingspunten. De werkelijke charme is echter volgens velen gelegen in het met tastbare materialen gespeelde spel tussen mensen, aan de keukentafel, op de camping, in het clublokaal, op school of in het bejaardenhuis. Sociale interactie!Inhoudsopgave

SpeelZ!

Pagina aanpassen
Pagina toevoegen

Illustraties en documenten


copyright © SpeelZ, 2006 - colofon - contact - KNSB - KNDB - NGoB

KNSB KNDB NGoB