Wees denksportief SpeelZ Leuk en goed voor je brein
Schaken

Dammen

Go
Schaken op school Pagina 1 van 1

Schaken op school is erg leuk!

Vanaf januari 2007 is het mogelijk deel te nemen aan het schoolschaakproject SpeelZ. Bij het project wordt klassikaal geschaakt. Er is een speciaal lesprogramma beschikbaar voor groepen 5 t/m 8 vanaf ca. 10 lessen. Een schaakles duurt 30 tot 60 minuten. In 2011 is de leskist voorzien van nieuwe materialen zoals de ChessTutor en RandropChess.

De SpeelZ leskist voorziet in leren oude en nieuwe stijl. Zo wordt de nieuwe leskisten geleverd met een activeringscode ChessTutor 1 of 2 voor elke leerling. Zo kunnen kunnen kinderen naast hun klasikale les, ook nog thuis op de computer oefenen. Dit heeft als voordeel dat snelle leerlingen niet hoeven te wachten. Daarnaast biedt ChessTutor ook extra ondersteuning voor kinderen die de lessen erg moeilijk vinden. De computer bepaalt namelijk het tempo. De leerkracht heeft met de spelletjes en raindorp chess vele mogelijken om de klassicale lessen boeiend te houden voor alle leerlingen.

Het grote voordeel van het gebruik van de interactieve lessen is dat de leerkracht zelf niet over veel schaakkennis hoeft te beschikken. Alle opgaven zijn van korte instructies voorzien.

Bij "Ondersteuning" vindt u uitleg over het project.

Haal nu je officiŽle schaakdiploma!

Na het volgen van de korte of lange cursus op school is het mogelijk om officieel examen te doen. Kinderen vinden het erg leuk om een diploma te halen. Ze kunnen op deze manier aan hun ouders en familie laten zien waar ze mee bezig zijn geweest en dat ze iets geleerd hebben. Bovendien zijn ze vaak erg trots op hun net behaalde diploma. De examens zijn er voor alle stappen en bovendien voor de Opstapjes 1 en 2. De korte cursus voor de basisschool staat gelijk met de behandelde stof van het Opstapje 1.

Het examen voor stap 1 bestaat uit 24 diagrammen met vragen over de behandelde lesstof. Voor het maken van het examen hebben de leerlingen 1 uur de tijd. Van de 24 vragen moeten er 17 vragen goed beantwoord worden.

Het examen voor het Opstapje 1 en 2 bestaat uit 12 vragen over de behandelde lesstof. Ook voor dit examen hebben de leerlingen een uur de tijd. Van de 12 vragen moeten minimaal 7 vragen goed worden beantwoord.

De leerlingen die geslaagd zijn voor het examen ontvangen het officiŽle schaakdiploma van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Hierna kan door worden gegaan met de vervolg stap.

   

Diploma's Opstapje 1 en 2

   

Diploma's stap 1 en 2

Leerlingen die klaar zijn met de lessen en die de lesstof goed beheersen komen in aanmerking om examen te doen. Hierover kan contact worden opgenomen met de diplomaconsulent per regio. Deze maakt een afspraak omtrent de datum van de examens. De examens worden afgenomen door een door de diplomaconsulent aangestelde examinator. De aanvragende school zorgt voor een rustige accommodatie, borden en stukken.

Speciaal voor SpeelZ deelnemers geeft de KNSB korting op het examen. Indien u een aanvraag indient vermeld dan duidelijk dat de school mee doet aan het SpeelZ project.

De kosten voor het examen en het diploma voor SpeelZ deelnemers bedragen Ä2,50 per leerling.

Voor de gegevens van de consulenten per regio kunt u contact opnemen met bondsbureau@schaakbond.nl


Inhoudsopgave

SpeelZ!

Pagina aanpassen
Pagina toevoegen

Illustraties en documenten


copyright © SpeelZ, 2006 - colofon - contact - KNSB - KNDB - NGoB

KNSB KNDB NGoB