Wees denksportief SpeelZ Leuk en goed voor je brein
Schaken

Dammen

Go

Waarom een denksport?

Met het oog op de toekomst

 • Horizonverbreding

  Denksport is voor honderdduizenden Nederlanders een hobby die het leven avontuurlijker, veelzijdiger en vollediger maakt. Georganiseerde denksporters kijken meestal uit naar hun volgende wedstrijdpartij.

 • Sociale binding

  Denksport helpt eenzaamheid voorkomen, ook voor gepensioneerden en oudere alleenstaanden.

 • Het kan gaan tegenzitten

  Een denksport is niet alleen maar leuk. We willen hier benadrukken dat dit juist een voordeel is bij de vorming van ambitieuze leerlingen. Het leed van een verknoeide partij kan iemand behoorlijk harden en is een belangrijke test op doozettingsvermogen en veerkracht. Dit kan later helpen bij de verwerking van tegenslagen bij examens of in de werksfeer.

 • De preventie introduceren tegen ouderdomsziekten

  Training van de hersenen verkleint de kans op Alzheimer in een latere levensfase. Denksport kan als wapen tegen deze volksziekte en wellicht andere mentale verslapping worden ingezet.

 • In het kader van lokale vereniging en internationale globalisering

  Wie een denksport beheerst beschikt later over meer mogelijkheden om sociale contacten te leggen in vereniginsverband. Het is daarom een welkome bagage in een wereld waar sociale netwerken steeds urgenter lijken te worden. Wie de 'taal' van een denksport spreekt, kan bovendien mogelijk sneller internationale taalbarrieres overbruggen. Schaken in Oost-Europa, Dammen in Afrika, Go in Azie: het zijn aanknopingspunten voor wederzijdse erkenning en herkenning.

 • De bewegingsmafia te lijf

  Bewegen is gezond. Maar het kan ook worden overdreven, zijn we met Midas Dekkers eens. Lees zijn boek, Lichamelijke oefening. Een citaatje van Midas: "Misschien moeten we meer laten en minder doen. De handen vaker in de mouwen voor de enige sport waar je wijzer van wordt: hersengymnastiek." We bepleiten nadrukkelijk een evenwichter benadering van sport en verwachten dat intellectuele inspanningen in nog toenemende mate zullen worden herwaardeerd. Midas Dekkers is een trendzetter!


Inhoudsopgave

Pagina aanpassen
Pagina toevoegen

Illustraties en documenten


copyright © SpeelZ, 2006 - colofon - contact - KNSB - KNDB - NGoB

KNSB KNDB NGoB